Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κωνσταντίνος Τόγιας

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18
26335 Πάτρα
email: ktogias@eap.gr

Ομάδα DAISy
Ερευνητική Μονάδα 3
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)
Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη
Πανεπιστημιούπολη Πατρών
Ριον, Τ.Θ. 1382
265 00
email: ktogias@cti.gr
Τηλ: 2610 960498

Email γενικής χρήσης: info@ktogias.gr, ktogias@math.upatras.gr
Κινητό τηλ: 6946977595

Μπορείτε να μου αφήσετε ένα μήνυμα συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα.