Βιογραφικό

Κωνσταντίνος Τόγιας

Εκπαίδευση

Γλώσσες

 • Αγγλικά: “Cambrige Certificate of Proficiency in English” University of
  Cambrige.
 • Γαλλικά: “Diplome d' Etudes en Langue Française” Unites A1, A2, A3, A4.

Συνέδρια / Σεμινάρια / Σχολεία

Επιμορφώσεις / Πιστοποιήσεις

Εργασία

 • 2000 - 2003: Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του Παν/μιου Πατρών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής:
  • 01/2001 - 07/2001: Έργο "Υποστήριξη αποφάσεων μικροοικονομικής διαχείρισης μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και βελτιστοποίησης" τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Επιτροπή Ερευνών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
   Περιγραφή: Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων για ανάκτηση πληροφορίας από το διαδίκτυο. Προγραμματισμός TCP Sockets σε γλώσσα C.
  • 09/2001 – 10/2003: Έργα “Αρκαδία” και "Προβολή Δήμων του νομού Αρκαδίας στο Διαδίκτυο”, τμήμα Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών.
   Περιγραφή: Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου, τεχνικός Η/Υ και δικτύων, τεχνική υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών και εξυπηρετητών. Προγραμματισμός σε PHP, HTML, XHTML, CSS, JavaScript, Apache Web server. Τεχνική υποστήριξη σε εξυπηρετητές διαδικτύου Linux - Apache - MySQL - PHP, εξυπηρετητή ηλ. αλληλογραφίας Sendmail.
 • 11/2003 - 01/2004: Απασχόληση ως Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων Η/Υ στην COMPUTER LABS, Πάτρα.
  Περιγραφή: Συναρμολόγηση και τεχνική υποστήριξη υλισμικού προσωπικών H/Y και εξυπηρετητών. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δικτύων Η/Υ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων MS Windows, εφαρμογών γραφείου, λογιστικού πακέτου ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ, λογισμικού ασφάλειας και προστασίας Η/Υ.
 • 07/2004 - 10/2005: Απασχόληση ως Προγραμματιστής στην New Media Factory, Πάτρα.
  Περιγραφή: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου και εξυπηρετητών διαδικτύου. Προγραμματισμός σε PHP, HTML, XHTML, CSS, JavaScript, MySQL, Apache Web server. Τεχνική υποστήριξη εξυπηρετητών Linux - Apache - MySQL - PHP, εξυπηρετητών ηλ. αλληλογραφίας Sendmail, εξυπηρετητών DNS Bind9, λογισμικού διαχείρισης εξυπηρετητών φιλοξενίας εφαρμογών διαδικτύου Plesk.
 • 02/2007 - 11/2007: Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στον ΕΣ.
 • 2008 - Σήμερα: Ελεύθερος επαγγελματίας Ερευνητής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Υπολογιστών, Προγραμματιστής, Τεχνικός Η/Υ και Σύμβουλος πληροφορικής.
  • 01/2008 - 04/2008: Έρευνα και Ανάπτυξη για το Ερευνητικό έργο ASTRA EU IST - FET , Ομάδα DAISy, ΕΜ3, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.
   Περιγραφή: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Web End User Tools για σύστημα διάχυτης κοινωνικής δικτύωσης. Ανάπτυξη οντολογιών και λογισμικού διαχείρισης οντολογιών. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση και διαχείριση λογισμικού δημιουργίας ιστοτόπων και Wiki. Προγραμματισμός σε PHP, HTML, XHTML, CSS, JavaScript, SOAP, Java, XML, RDF, OWL, Jena RDF framework, Drupal CMS, MoinMoin Wiki. Τεχνική υποστήριξη σε Linux - Apache - MySQL - PHP, Drupal CMS, MoinMoin Wiki, WS-FTPd ftp server, εφαρμογές Java.
  • 05/2008 - 08/2008: 'Έλεγχος Ποιότητας και τεχνική ολοκλήρωση εναλλακτικού διδακτικού υλικού τύπου webcast, υπερκειμένου, πολλαπλών επιλογών και διάδρασης για το έργο "Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπερεσιών του ΕΑΠ", Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο, Πάτρα.
   Περιγραφή: Έλεγχος εκπαιδευτικού υλικού webcast, hypertext, multiple choice και interactive, διόρθωση σφαλμάτων, ανάπτυξη υπερκειμένου html. Παραγραμματισμός σε HTML, XHTML, CSS, Flash Video.
  • 10/2008 - 11/2008: Υπηρεσίες εκπαίδευσης για την CARIERRA Business & Computing School, Πάτρα.
   Περιγραφή: Διαλέξεις για διαδικτυακό προγραμματισμό με PHP και MySQL.
  • 11/2008 - 12/2008: Συμμετοχή στην ανάπτυξη της θεματικής πύλης Ελεύθερου Λογισμικού του ΕΑΠ για την εταιρία NEOANALYSIS, Αθήνα.
   Περιγραφή: Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση και διαχείριση λογισμικού Drupal CMS και αρθρωμάτων.
  • 04/2009 - 06/2009: Υπηρεσίες εκπαίδευσης για την CARIERRA Business & Computing School, Πάτρα.
   Περιγραφή: Διαλέξεις για διαδικτυακό προγραμματισμό με PHP και MySQL.
  • 05/2008 - 12/2010: Έρευνα και Ανάπτυξη για το ερευνητικό έργο ATRACO EU IST - FET, ομάδα DAISy, ΕΜ3, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.
   Περιγραφή: Έρευνα και ανάπτυξη τμημάτων συστήματος περιρρέουσας νοημοσύνης για αυτοματισμό οικίας, έρευνα και ανάπτυξη οντολογιών, ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης οντολογιών. Προγραμματισμός σε Java, Jena RDF framework, HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, RDF, OWL, UPnP.
  • 05/2010 - 12/2010: Έρευνα και Ανάπτυξη για το ερευνητικό έργο SORURALL EU EAOEA, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.
   Περιγραφή: Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση και υποστήριξη λογισμικου Drupal CMS και λογισμικού wiki και blog. Ανάπτυξη αρθρωμάτων και θεματικών παραλλαγών Drupal. Τεχνική υποστήριξη εξυπηρετητή LAMP.
  • 10/2009 - 09/2010: Έρευνα και Ανάπτυξη για το έργο VAB (VAluing experience Beyond university), Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο, Πάτρα.
   Περιγραφή: Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού παιδαγωγικού εργαλείου. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής Portal, e-Portfolio και smart assistant σε PHP , MySQL, HTML, JavaScript, AJAX, Jquery, Drupal CMS και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας OpenAtrium.
  • 05/2011 - Σήμερα: Ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος και Ιστοτόπων για το έργο ΔΑΣΤΑ, ΤΕΙ Πάτρας, Πάτρα.
   Περιγραφή: Συμμετοχή στη σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και βάσεων δεδομένων, κατασκευή ιστοτόπων ΔΑΣΤΑ και επιμέρους πράξεων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web sites και web based πληροφοριακού συστήματος βασισμένων σε Drupal CMS, PHP , MySQL, HTML, JavaScript, AJAX, Jquery, oData.
  • 11/2011-02/2012: Υπηρεσίες εκπαίδευσης για την CARIERRA Business & Computing School, Πάτρα.
   Περιγραφή: Διαλέξεις κατασκευής ιστοσελίδων με Joomla CMS, διαλέξεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε Java, διαλέξεις HTML, CSS, JavaScript.
  • 12/2011 - 09/2012: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρησης και δημοσιότητας διαγωνισμών προμηθειών Σχολικών Επιτροπών και φορέων ΠΣΔ, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.
   Περιγραφή: Ανάπτυξη web based πληροφοριακού συστήματος και ιστοτόπων βασισμένων σε Zend PHP framework, MySQL, HTML, JavaScript, AJAX, DoJo, Google Maps API.
  • 10/2012 - Σήμερα: Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού "voucher", Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα.
   Περιγραφή: Ανάπτυξη, επέκταση, παραμετροποίηση και συντήρηση web based πληροφοριακού συστήματος και ιστοτόπων βασισμένων σε Zend PHP framework, MySQL, HTML, JavaScript, AJAX, DoJo, Google Maps API.
  • 09/2013 - Σήμερα: Δικτυακός τόπος τμήματος Φιλοσοφίας Παν/μίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
   Περιγραφή:
   • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση διακομιστή διαδικτύου για τη φιλοξενία δικτυακού τόπου βασισμένου σε Drupal CMS (Ubuntu Server, Apache, PHP, MySQL).
   • Κατασκευή και συντήρηση ιστοτόπου βασισμένου σε Drupal CMS (Drupal 7, Views, Webforms, HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, SASS/COMPASS/LESS)
  • 08/2014 - Σήμερα:
   Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   , Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
   Περιγραφή:
   • Εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη υποδομής cluster για την παροχή υπηρεσιών εξαποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (CentOS 7, Apache, NginX, PHP-FPM, MySQL/MariaDB replication, GlusterFS, KeepAlived, firewall-cmd, selinux, elasticsearch, kibana, awstats, nagios, rsyslog, POSTFIX, Bash Shell Scripting).
   • Διασύνδεση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle με άλλα πληροφοριακά συστήματα (PHP, Moodle 2.8 API, Oracle, MySQL)
 • 10/2010 - 09/2011: Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Ναύπακτος.
  Περιγραφή: Διεξαγωγή των εργαστηρίων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2010-2011 “Εισαγωγή στον προγραμματισμό και τη γλώσσα C”, “Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων” και “Βάσεις Δεδομένων”.
 • 10/2012 - 02/2013: Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας, Πάτρα.
  Περιγραφή: Διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος “Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων”.

Συνεισφορά σε έργα ΕΛΛΑΚ

 • 2004-Σήμερα: Ubuntu Linux.
  Περιγραφή: Δοκιμή δοκιμαστικών εκδόσεων, αναφορά προβλημάτων h/w, software και υποστήριξης ελληνικής γλώσσας, μεταφράσεις διεπαφής, ενέργειες προώθησης, διαχείριση και συντήρηση εξυπηρετητή (LAMP server), ιστοσελίδων (Drupal, Wordpress, MoinMoin Wiki, PhpBB) και λοιπών διαδικτυακών υποδομών της Ελληνικής Κοινότητας του Ubuntu, συγγραφή άρθρων σε περιοδικά και blogs, παρουσιάσεις σε συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικά με Ubuntu και Ubuntu-gr.
 • 2010: NanoHTTPD. Περιγραφή: Υλοποίηση ανεβάσματος αρχείων και διορθώσεις σφαλμάτων.

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

 • J. S. Nicolis, T. Bountis and K. Togias, "The Dynamics of Self-Referential Paradoxical Games", Dynamical Systems, 16 (4), 319 - 332 (2001).

Συνέδρια

 • Togias, K., Goumopoulos, C. and Kameas, A. (2010), ‘Ontology-based Representation of UPnP Devices and Services for Dynamic Context-aware Ubiquitous Computing Applications’, Proceedings of the Third International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (track Models and Ontology-based Design of Protocols, Architectures and Services), Athens, Greece, June, IEEE CS CPS, pp. 220-225.
 • Togias, K. and Kameas, A. (2012), ‘An Ontology-based reperesentation of the Google+ API’, Proceedings of the Third International Conference on Models and Ontology-based Design of Protocols, Architectures and Services (MOPAS 2012), Chamonix Mont-Blanc, May, pp 15-20.
 • Polymeropoulou, K.; Togias, K.; Karatrantou, A. and Kameas, A. (2012), ‘VAB: an ePortfolio used to record and assess competences of adult students’, Proceedings of the the 10th ePortfolio and Identity Conference (ePIC 2012), London, UK, July.
 • Togias, K. and Kameas, A. (2012), ‘An Ontology-based Representation of the Twitter REST API’, Proceedings of the 24th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2012), Athens, Greece, November, pp 998 - 1003
 • Fitsilis P., Kameas A. and Togias K. (2015) ‘Project Team Selection Using Social Networks A Case Study’, to be presented in iabpad (www.iabpad.com)

Αφίσες

 • J. S. Nicolis, T. Bountis and K. Togias, "The Dynamics of Self-Referential Paradoxical Games", 1st International Seminar “Mathematics of Computers and Decision Making”, University of Patras, May 2001.

Παρουσιάσεις

 • K.Τόγιας, Σ. Σαββίδης, "Ubuntu-gr: Παρουσίαση της Ελληνικής κοινότητας του Ubuntu", 2o Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ (FOSSComm), ΑΤΕΙ Λάρισσας, Μάιος 2009.
 • K.Τόγιας, Σ. Σαββίδης, "Ubuntu-gr: Παρουσίαση της Ελληνικής κοινότητας του Ubuntu", 3o Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ (FOSSComm), ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2010.
 • K.Τόγιας, "Ubuntu-gr: Παρουσίαση της Ελληνικής κοινότητας του Ubuntu", 4o Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ (FOSSComm), Παν/μιο Πατρών, Πάτρα, Μάιος 2011.